Γενικά: Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται απολύτως τους κανονισμούς του αγώνα, να υπακούουν στους κριτές και τους ιατρούς του αγώνα. Η μη συμμόρφωση στους κανονισμούς, τους κριτές ή τους ιατρούς του αγώνα επισύρει τον αποκλεισμό του αθλητή. Οι κάθε μορφής παραβάσεις του αθλητή καταγράφονται από τους διοργανωτές και υποβάλλεται στην επιτροπή του Αγώνα. Η διαδρομή του αγώνα περιφρουρείται σε όλο το μήκος της από ειδικευμένες ομάδες των διοργανωτών με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση.

Δικαίωμα Συμμετοχής: στον αγώνα συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες με ηλικία άνω των 18 ετών. Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται μόνο εκείνη που έχει τακτοποιηθεί οικονομικά πριν την έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με τους κανόνες εγγραφής.

Αριθμός Αθλητή: Είναι υποχρεωτικό για τους αθλητές να φέρουν επάνω τους και σε εμφανές σημείο (εμπρός και πίσω στην φανέλα τους) τον αριθμό που δίδουν οι Οργανωτές. Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση του αριθμού που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους ελέγχου του αγώνα.

Σήμανση διαδρομής: Η σήμανση είναι πυκνή και φέρουν έντονα χρώματα που φαίνονται και τη νύκτα. Απώλεια της σωστής διαδρομής δεν επισύρει ποινή για τον αθλητή αλλά είναι επικίνδυνη καθώς μπορεί να βρεθεί σε απόκρημνα σημεία του βουνού. Για το λόγο αυτό οι αθλητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους φακούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εξωτερική βοήθεια: Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια προς τους αθλητές που επισύρει ποινή αποκλεισμού. Η τροφοδοσία των αθλητών γίνεται αποκλειστικά στους Σταθμούς Ελέγχου.

Απορρίμματα: Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη φιαλών, ποτηριών ή άλλων αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής από τους αθλητές ή και τους συνοδούς τους. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός σάκος απορριμμάτων.

Σταθμοί Τροφοδοσίας: Η Οργανωτική επιτροπή αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών μέσω 7 σταθμών Ελέγχου/Ανεφοδιασμού κατά μήκος της διαδρομής. Προσφέρονται ισοτονικά υγρά ηλεκτρολυτών, νερό, αναψυκτικά, σοκολάτες, μπισκότα (αλμυρά ή γλυκά), αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί.

Εξοπλισμός αθλητών: Συνιστάται στους αθλητές να έχουν μαζί τους μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης με βασικά εφόδια όπως π.χ. παγούρι με υγρά ή άλλη τροφή της επιλογής τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους μεταξύ των Σταθμών Ελέγχου/Ανεφοδιασμού. Επίσης πρέπει να φέρουν μαζί τους φακό κεφαλής – χειρός.

Σταθμοί Ελέγχου: Λειτουργούν 7 Σταθμοί Ελέγχου στον αγώνα που είναι ταυτόχρονα και σταθμοί ανεφοδιασμού των Αθλητών. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους ώστε να τους καταγράφουν γρήγορα οι κριτές. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει από έναν Σταθμό ελέγχου θεωρείται εκτός αγώνα.

Ενστάσεις: Οι ενστάσεις γίνονται εγγράφως και παραδίδονται το βράδυ της Παρασκευής στην Οργανωτική Επιτροπή στο σημείο τερματισμού στο Λεβίδι. Η εξέταση των ενστάσεων και οι σχετικές αποφάσεις παραμένουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των υπευθύνων της Οργανωτικής Επιτροπής.

Ασφάλεια: Η Οργανωτική επιτροπή του αγώνα επιτηρεί τη διαδρομή με εξειδικευμένα μέλη της σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που έχουν ανάγκη. Σε περίπτωση που οι κριτές ή το προσωπικό ασφαλείας υποδείξει σε αθλητή ότι πρέπει να αλλάξει πορεία για λόγους ασφαλείας, ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να υπακούσει. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό.

Η ιατρική ομάδα ακολουθεί την πορεία του αγώνα και φροντίζει τους αθλητές που βρίσκονται σε ανάγκη.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ακολουθούν πούλμαν για πιθανή  μεταφορά των αθλητών που έχουν ήδη εγκαταλείψει.

Υπάρχει ενημέρωση των αστυνομικών αρχών,  νοσοκομείων και κέντρων υγείας στις περιοχές διεξαγωγής του αγώνα για την καλύτερη αντιμετώπιση πιθανόν προβλημάτων (ασθενείας ή τραυματισμού).

Αναμνηστικά έπαθλα: Αναμνηστικά έπαθλα δίδονται στους τρείς πρώτους άνδρες και στις τρείς πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης. Επίσης σε όλους τους αθλητές που τερμάτισαν δίδεται αναμνηστικό μετάλλιο καθώς και αναμνηστικό δίπλωμα σε όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές που έλαβαν μέρος στον αγώνα όπου αναγράφεται ο τελικός χρόνος, η σειρά κατάταξης ή το σημείο εγκατάλειψης. Τα αναμνηστικά διπλώματα των αθλητών θα αποσταλούν ταχυδρομικά λίγες ημέρες μετά την τέλεση του αγώνα με καταγεγραμμένο τον επίσημο χρόνο τους.

Ευθύνη των Οργανωτών: Οι οργανωτές δεν ευθύνονται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αθλητών οι οποίοι με την αίτηση που υποβάλλουν για τη συμμετοχή τους στον αγώνα δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν. Παραδίδουν στους οργανωτές πρόσφατο Πιστοποιητικό ιατρού το αργότερο μέχρι την ημέρα εκκίνησης του αγώνα. Οι οργανωτές αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε περιοχές της διαδρομής που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος.