Κανονισμοί

Ο Αγώνας των 62 χλμ διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αγώνα που ακολουθούν.

Δεν επιτρέπεται στους συνοδούς των αθλητών να ακολουθήσουν στους χωματόδρομους. Οποιαδήποτε βοήθεια προς τον αθλητή από τους συνοδούς του, προσφέρεται μόνο στα Σημεία Ανεφοδιασμού.

Οι Οργανωτές επιτηρούν συνεχώς τους αθλητές σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ

ΑΓΩΝΑ 62 ΧΛΜ

ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ – ΛΕΒΙΔΙ

ΑΡΘΡΟ 1

Η διοργάνωση του Αγώνα των 62 χλμ, διεξάγεται από το Σύλλογο ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ « ΑΕΘΛΙΟΣ». Συνδέει την Αρχαία Νεμέα με το Λεβίδι και είναι ένας Αγώνας με συμμετοχή ατομική, μήκους 61,7χλμ και διάρκειας 10 ωρών.

ΑΡΘΡΟ 2

Οι Αιτήσεις συμμετοχής των Αθλητών πρέπει να έχουν αποσταλεί στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 15η Απριλίου του έτους διεξαγωγής του Αγώνα. Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων δρομέων είναι περιορισμένος, η επιλογή γίνεται από την Οργανωτική Επιτροπή βάσει των επιδόσεων του Αθλητή στα κατώτερα επίπεδα που απαιτούνται για την πρόκρισή του. Οι αποφάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής είναι αμετάκλητες.

ΑΡΘΡΟ 3

Οι δρομείς πρέπει να παρουσιάσουν Ιατρική Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι η φυσική τους κατάσταση τους επιτρέπει να διατρέξουν τα 62 χλμ της διαδρομής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και να είναι τουλάχιστον 3μηνης ισχύος, (εκδ. Φεβρουαρίου 2018).

ΑΡΘΡΟ 4

Οι δρομείς συμμετέχουν στον Αγώνα με προσωπική τους ευθύνη και πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ιατρική κάλυψη που τους προσφέρεται δεν είναι δυνατή σε όλα τα σημεία της διαδρομής ούτε και σε οποιαδήποτε ώρα.

ΑΡΘΡΟ 5

Οι δρομείς που θα συμμετάσχουν στον Αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν για τις διατυπώσεις της εγγραφής τους μέχρι το αργότερο 11:00 π.μ. το πρωί της Παρασκευής 18/5, σε μέρος που θα επιλεγεί από την Οργανωτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι δρομείς είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στο σημείο εκκίνησης του Αγώνα στον Στάδιο της Αρχαίας Νεμέας τριάντα λεπτά ( 30′ ) πριν από την καθορισμένη ώρα για την εκκίνηση για να γίνει η καταγραφή των συμμετεχόντων. Αργοπορία στην προσέλευση επιφέρει τον αποκλεισμό του Αθλητή.

ΑΡΘΡΟ 7

Το σημείο τερματισμού του Αγώνα τοποθετείται στο Λεβίδι στο χώρο της κεντρικής πλατείας. Στο σημείο αυτό καταγράφεται ο χρόνος τερματισμού μέσα στα προβλεπόμενα όρια των 10 ωρών.

ΑΡΘΡΟ 8

Οι Αθλητές αποκλείονται του Αγώνα:

  • Για τη μή τήρηση των άρθρων του Κανονισμού
  • Για την εκτός χρόνου διέλευση από τα Σημεία Ανεφοδιασμού (ενός σημείου αποκλεισμού στη Σκοτεινή)
  • Αν το κρίνουν απαραίτητο οι υπεύθυνοι της Ιατρικής Ομάδας

ΑΡΘΡΟ 9

Οι Αθλητές μπορούν να κάνουν χρήση προσωπικών ειδών ή ειδών διατροφής κατά τη διάρκεια του Αγώνα, με δική τους ευθύνη. Η παράδοση αυτών των ειδών γίνεται στο Ξενοδοχείο την παραμονή της εκκίνησης ή το πρωί της ημέρας έναρξης του Αγώνα.

Τα είδη των Αθλητών τοποθετούνται σε αριθμημένα χαρτοκιβώτια τα οποία θα διανεμηθούν στα αντίστοιχα Σημεία Ανεφοδιασμού (Check Points) της διαδρομής. Την ευθύνη για την μεταφορά και τη διανομή των χαρτοκιβωτίων έχει αποκλειστικά η Οργανωτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 10

Οι Αθλητές πρέπει να φέρουν στο στήθος και στην πλάτη τον αριθμό τους, όπου αναγράφεται το όνομα και την εθνικότητά τους. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό του αθλητή. Αυτά τους παραδίδονται από την Οργανωτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11

Για την ασφάλειά τους, οι Αθλητές πρέπει να τρέχουν στην αριστερή πλευρά του δρόμου, αντίθετα με το ρεύμα κυκλοφορίας. Αν κριθεί απαραίτητο από τους υπευθύνους του Αγώνα, μπορεί να μετατεθεί η διαδρομή στο δεξί μέρος του δρόμου.

ΑΡΘΡΟ 12

Αν κριθεί απαραίτητο, οι Αθλητές μπορούν να δεχθούν ιατρική βοήθεια σε οποιοδήποτε σημείο του Αγώνα καθώς και βοήθεια από τους Οργανωτές. Η οποιαδήποτε χορήγηση φαρμάκων επιφέρει τον αποκλεισμό του αθλητή.

Μόνο ο γιατρός χορηγεί φαρμακευτική αγωγή στον αθλητή και αποφασίζει αν δύναται να συνεχίσει τον αγώνα

ΑΡΘΡΟ 13

Απαγορεύεται στους Αθλητές να επιβιβαστούν σε όχημα κατά τη διαδρομή του Αγώνα, όποιο και αν είναι αυτό. Η παράβαση αυτού του άρθρου του Κανονισμού επιφέρει τον άμεσο αποκλεισμό του Αθλητή. ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15.

ΑΡΘΡΟ 14

Αποκλείονται του Αγώνα Αθλητές που κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών (doping).

ΑΡΘΡΟ 15

Οι Αθλητές πρέπει να ακολουθούν την προκαθορισμένη διαδρομή. Αν και για οποιοδήποτε λόγο, παρεκκλίνουν από τη διαδρομή, είναι υποχρεωμένοι, για να έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τον Αγώνα, να επιστρέψουν στο τελευταίο Σημείο Ανεφοδιασμού από όπου πέρασαν πριν την παρέκκλισή τους (και όχι στο σημείο από το οποίο παρέκλιναν από τη διαδρομή τους). Στην περίπτωση αυτή και μόνο, ο υπεύθυνος του Αγώνα κρίνει εάν η απόκλιση του δρομέα περιείχε δόλο. Σε αυτή τη περίπτωση ο αθλητής αποκλείεται από τον αγώνα. Η μεταφορά του Αθλητή γίνεται από υπεύθυνο του αγώνα και μόνο.

ΑΡΘΡΟ 16

Οι Αθλητές οφείλουν να επιδεικνύουν άψογη συμπεριφορά, σεβασμό προς το αθλητικό πνεύμα και το Ολυμπιακό ιδεώδες.

ΑΡΘΡΟ 17

Για λόγους ασφαλείας και εγρήγορσης, ο Αθλητής δεν έχει δικαίωμα να έχει μαζί του ραδιόφωνο, συσκευή MP3 η άλλo μέσο αναπαραγωγής ήχου.

ΑΡΘΡΟ 18

Ο αθλητής δύναται να χρησιμοποιήσει μπατόν πεζοπορίας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Από το σημείο της διαδρομής που θα τα χρησιμοποιήσει, υποχρεούται να τα φέρει συνεχώς μαζί του μέχρι να τερματίσει.

ΑΡΘΡΟ 19

Για τα δύο (2) τμήματα της διαδρομής όπου τα Σημεία Ανεφοδιασμού απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 13 χλμ, ο Αθλητής είναι υποχρεωμένος να έχει μαζί του τουλάχιστον 500ml υγρού.

ΑΡΘΡΟ 20

Ο Αθλητής είναι υποχρεωμένος να περάσει από το Σημείο Αποκλεισμού (Σκοτεινή) πριν από την ώρα του κλεισίματός του (19:20). Στην αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από τον Αγώνα

ΑΡΘΡΟ 21

Ο Αθλητής που επιθυμεί να εγκαταλείψει τον Αγώνα πρέπει να παραδώσει τον αριθμό του στους υπευθύνους του Αγώνα και να υπογράψει το έντυπο εγκατάλειψης στο πλησιέστερο Σημείο Ανεφοδιασμού από το σημείο που εγκατέλειψε.

ΑΡΘΡΟ 22

Ο Αθλητής που έχει εγκαταλείψει δεν μπορεί να παραμείνει στη διαδρομή. Πρέπει να μετακινηθεί με τα μεταφορικά μέσα της Οργανωτικής Επιτροπής για να φθάσει στο σημείο τερματισμού (Λεβίδι). Σε περίπτωση που μετακινηθεί με αυτοκίνητο συνοδείας πρέπει να το δηλώσει στο έντυπο εγκατάλειψης.

ΑΡΘΡΟ 23

Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη αν ο Αθλητής συνεχίζει τη διαδρομή όταν είναι εκτός χρόνου ή έχει αποκλεισθεί.

ΑΡΘΡΟ 24

Η παρουσία των Αθλητών που έχουν τερματίσει τον Αγώνα, είναι υποχρεωτική στις διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνουν μετά τον τερματισμό. Αν η παρουσία του Αθλητή δεν είναι δυνατή, πρέπει να ενημερώσει την Οργανωτική Επιτροπή εκ των προτέρων.

ΑΡΘΡΟ 25

Οι Αθλητές πρέπει να δώσουν τα στοιχεία του συνοδού τους και τον αριθμό του αυτοκινήτου του όταν θα γίνει η σχετική καταγραφή. Το αυτοκίνητο συνοδείας πρέπει να φέρει τα σήματα που θα τους δοθούν καθώς και το όνομα του Αθλητή που υποστηρίζει.

ΑΡΘΡΟ 26

Οι Αθλητές και οι συνοδοί τους πρέπει να είναι παρόντες στο briefing για τα πληρώματα. Ο τόπος και η ώρα καθορίζονται από την Οργανωτική επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 27

Οι Αθλητές και οι συνοδοί τους πρέπει να γνωρίζουν του Κανονισμούς του Αγώνα. Οι Αθλητές, οι συνοδοί ή οποιοδήποτε άτομο που συμμετέχει στον Αγώνα, έχει υποχρέωση να ζητήσει από τους υπευθύνους διευκρινήσεις για κάποιο σημείο των Κανονισμών ή οτιδήποτε άλλο αφορά τον Αγώνα. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει καμιά ευθύνη για ερμηνείες ή πληροφορίες που δεν έχουν γίνει σωστά αντιληπτές και που θα είχαν σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του Αθλητή από τον Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 28

Οι Αθλητές και οι συνοδοί τους πρέπει να προστατεύουν το περιβάλλον από κάθε είδους ρύπανση.

ΑΡΘΡΟ 29

Όλοι οι οδηγοί, συνοδοί, δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία, ιατρικές ομάδες, μέλη του Διπλωματικού Σώματος και γενικά άτομα, οχήματα ή ομάδες ατόμων που έχουν σχέση με τον Αγώνα, πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην Οργανωτική Επιτροπή, πριν τον Αγώνα και να πάρουν τα σήματα και την ειδική άδεια με τα οποία θα αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση που ορισμένοι δεν τηρήσουν τον Κανονισμό αυτό θα τους απαγορευτεί να παρακολουθήσουν τον Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 30

Κατά τη διάρκεια του Αγώνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ. Οι συνοδοί έχουν δικαίωμα να προσφέρουν βοήθεια στους Αθλητές ΜΟΝΟ στα εφτά (7) Σημεία Ανεφοδιασμού. Η παράβαση του άρθρου αυτού του Κανονισμού από μέρους του συνοδού, επιφέρει τον αποκλεισμό του Αθλητή μετά από απόφαση του υπευθύνου της Οργανωτικής Επιτροπής, στο πλησιέστερο σημείο που έλαβε χώρα η παράβαση.

ΑΡΘΡΟ 31

Κατά μήκος των ασφαλτοστρωμένων τμημάτων της διαδρομής, για λόγους ασφαλείας και προστασίας των δρομέων, η κυκλοφορία των οχημάτων των συνοδών πρέπει να γίνεται ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Στα τμήματα με χωματόδρομους ή μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων, τα οποία πρέπει να ακολουθούν την επιτρεπόμενη παρακαμπτήριο πορεία. Στον κάθε οδηγό θα δοθεί ενημερωτικό έντυπο στη διάρκεια του briefing πριν τον Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 32

Οι συνοδοί δεν πρέπει να κινούνται με την ταχύτητα του Αθλητή. Αυτό θεωρείται ως παράτυπη βοήθεια.

ΑΡΘΡΟ 33

Η παραβίαση των Κανονισμών του Αγώνα από τους συνοδούς επιφέρει τον αποκλεισμό του Αθλητή που υποστηρίζουν

ΑΡΘΡΟ 34

Τα οχήματα που μεταφέρουν τηλεοπτικά συνεργεία, φωτορεπόρτερς, φωτογράφους ή δημοσιογράφους, πρέπει να ακολουθούν τον Αγώνα και να σταθμεύουν σε αρκετή απόσταση από τους Αθλητές (για να μη ενοχλούν ή να δώσουν υποψίες για βοήθεια που απαγορεύεται). Η παραβίαση αυτή θα επιφέρει την αφαίρεση των σημάτων του οχήματος καθώς και την άδεια των επιβατών για την παρακολούθηση του Αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 35

Τα Σημεία Ανεφοδιασμού μπορεί να μετακινηθούν χωρίς προειδοποίηση λόγων απρόβλεπτων συνθηκών όπως έργα επί της οδού, ατύχημα ή άσχημες μετεωρολογικές συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 36

Στη διάρκεια του Αγώνα, η Οργανωτική Επιτροπή τοποθετεί τραπέζια με τον απαραίτητο ανεφοδιασμό των Αθλητών, κυρίως σε ισοτονικά υγρά. Οι δρομείς έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν στα διάφορα Σημεία Ανεφοδιασμού προσωπικά είδη διατροφής.

ΑΡΘΡΟ 37

Οποιαδήποτε περίπτωση που δεν αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό θα επιλύεται επί τόπου από το αρμόδιο πρόσωπο του αγώνα Αλυτάρχη – Έφορο.

ΑΡΘΡΟ 38

Οι ενστάσεις γίνονται εγγράφως και παραδίδονται το βράδυ της Παρασκευής στην Οργανωτική Επιτροπή στο σημείο τερματισμού στο Λεβίδι.. Η εξέταση των ενστάσεων και οι σχετικές αποφάσεις παραμένουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των υπευθύνων της Οργανωτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 39

Η μεταφορά των αθλητών από την Αθήνα στην Αρχ. Νεμέα (σημείο εκκίνησης) και από το Λεβίδι στην Αθήνα γίνεται με μέριμνα των οργανωτών εάν αυτό συμπεριλαμβάνεται στις παροχές από τα αντίστοιχα οικονομικά πακέτα.

Αν ένας αθλητής δεν επιθυμεί αυτήν την εξυπηρέτηση οφείλει να ενημερώσει τους οργανωτές. Αν δεν είναι στον τόπο αναχώρησης με πούλμαν την καθορισμένη ώρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα συγκοινωνιακά μέσα με δικά του έξοδα.